FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

POSTĘPU

  Zgłaszam dziecko do przedszkola lub żłobka na ul. Postępu 4

  Imię i nazwisko dziecka (wymagane)


  Data urodzenia dziecka (wymagane)


  Imię i nazwisko rodzica (wymagane)


  Telefon kontaktowy (wymagane)


  Adres e-mail (wymagane)


  Skąd dowiedziałeś się o naszym przedszkolu? (opcjonalnie)


  JADŹWINGÓW

   Zgłaszam dziecko do przedszkola lub żłobka na ul. Jadźwingów 22

   Imię i nazwisko dziecka (wymagane)


   Data urodzenia dziecka (wymagane)


   Imię i nazwisko rodzica (wymagane)


   Telefon kontaktowy (wymagane)


   Adres e-mail (wymagane)


   Skąd dowiedziałeś się o naszym przedszkolu? (opcjonalnie)