Strona główna/Dlaczego my? / Naturalna dwujęzyczność

Dwujęzyczność – Happy Kids Academy

Kiedy warto rozpocząć naukę języka obcego? Jak najwcześniej! Lingwiści wskazują, że okres od urodzenia do okresu dojrzewania jest najlepszym czasem, by wdrożyć kształcenie językowe. Wybierając przedszkola niepubliczne, warto swoją uwagę skierować na placówki dwujęzyczne. W naszej dwujęzycznej placówce na Mokotowie w Warszawie wiedza przyswajana jest intuicyjnie, słownictwo opanowywane jest kontekstowo w sposób naturalny, czyli tak samo jak w przypadku uczenia się mowy ojczystej.

Immersja językowa w Happy Kids’ Academy

Happy Kids’ Academy to niepubliczne przedszkole w Warszawie na Mokotowie, które realizuje program dwujęzyczności w oparciu o metodę immersji językowej, czyli „zanurzenia” w języku. Jest to najbardziej naturalny sposób nauki języka. Oprócz nauczyciela polskojęzycznego w każdej grupie przedszkolnej pracuje nauczyciel anglojęzyczny. Nauczyciel anglojęzyczny prowadzi zajęcia metodyczne oraz towarzyszy podczas pozostałych aktywności w ciągu dnia: zabaw, spacerów, posiłków, zajęć artystycznych i ruchowych.

Immersja językowa, z ang. „immerse” = zanurzać się, stanowi jedną z metod pracy w placówkach dwujęzycznych dla dzieci, również w naszym niepublicznym przedszkolu na Mokotowie, Polega ona na wprowadzeniu dziecka w świat języka obcego, bez wyjaśnień i tłumaczeń w języku ojczystym. Właśnie od takiego sposobu działania wzięła się nazwa metody – dzieci są zanurzane w języku obcym. Dzieci poznają język intuicyjnie, obserwują uważnie otoczenie i sytuacje, których opis w danym języku przyjmują w sposób naturalny – obserwują i zapamiętują. Proces ten przebiega analogicznie jak poznawanie języka ojczystego. Można porównać tę metodę nauki do sytuacji nauki języka w rodzinie dwujęzycznej, gdzie jeden z rodziców komunikuje się na przykład w języku polskim, a drugi rodzic – w języku angielskim.

Metoda immersji, którą stosujemy w naszym niepublicznym przedszkolu dwujęzycznym, jest uznawana za jedną z odnoszących największe efekty w nauczaniu dzieci języka obcego. Na jej skuteczność ma wpływ otoczenie dziecka językiem obcym i, co ważniejsze, posługiwanie się językiem jako narzędziem, służącym poznawaniu świata, a nie traktowanie języka jako celu nauczania samego w sobie. W ten sposób realizowany jest program dwujęzyczny w przedszkolu. Uwaga dzieci nie jest poświęcona powtarzaniu słówek i zwrotów, język obcy jest przyswajany bezwiednie podczas procesu nauki, np. poznając zmiany zachodzące w przyrodzie, gdy nadchodzi wiosna. Co ciekawe, w ten sposób dzieci mają okazję wchłonąć znacznie większy zasób słownictwa, niż podczas tradycyjnych zajęć. O takim sposobie nauki mówimy, że jest to metoda naturalnej dwujęzyczności, metoda immersji językowej.

Nauka języka angielskiego w przedszkolu

Przedszkolak osłuchuje się z melodią języka, jego brzmieniem, im wcześniej pozna dźwięki, które nie występują w mowie ojczystej, tym łatwiej będzie mu oswoić akcent. Przedszkole niepubliczne dwujęzyczne wyposaża dziecko w zdolność do komunikacji anglojęzycznej, ale też kształtuje kreatywność, stwarza podstawy do dalszej edukacji w przyszłych latach i daje ku niej pozytywną motywację. To doskonały sposób na rozbudzenie śmiałości językowej.

Dorosłe osoby, często mają problem z przełamaniem bariery mowy, nawet jeśli rozumieją słyszane zwroty, obawiają się ryzyka popełnienia błędu. Ucząc się angielskiego już w przedszkolu, nabywana jest pewność siebie i swoboda w komunikacji. Osoby dwujęzyczne łatwiej przyswajają też kolejne języki obce. Ćwiczenia werbalne to dodatkowa kompetencja, której nabywanie rozwija mózg.

Dlaczego warto wybrać przedszkole dwujęzyczne?

Istotne jest, by zdać sobie sprawę, że znajomość języków obcych jest pożądana nie tylko ze względu na zdolności komunikacyjne, ale też przewagę w późniejszym wykształceniu i na kolejnych etapach życia. Warto zainwestować w dziecko już na etapie nauczania początkowego, by wyposażyć je w cenne umiejętności werbalne. Tradycyjne lekcje wydłużają czas nauki i sprawiają, że chęć do przyswajania wiedzy jest niska. Standardowe nauczanie nie sprawdza się w przypadku małych dzieci, dlatego tak istotne jest naturalne osłuchiwanie się ze słówkami i zwrotami po angielsku podczas codziennych czynności. Wybierając niepubliczne przedszkole dwujęzyczne, zyskujesz pewność, że Twoje dziecko obcuje z doświadczonym anglistą.