Strona główna/Dlaczego my? / Naturalna dwujęzyczność

Naturalna dwujęzyczność

Dwujęzyczność – HappyKidsAcademy

Happy Kids’ Academy realizuje programu dwujęzyczności w oparciu o metodę immersji, czyli „zanurzenia” w języku. Jest to najbardziej naturalny sposób nauki języka. Oprócz nauczyciela polskojęzycznego w każdej grupie przedszkolnej pracuje nauczyciel anglojęzyczny. Nauczyciel anglojęzyczny prowadzi zajęcia metodyczne oraz towarzyszy podczas pozostałych aktywności: zabaw, spacerów, posiłków, zajęć artystycznych i ruchowych.

Immersja językowa, z ang. „immerse” = zanurzać się, stanowi jedną z metod pracy w placówkach dwujęzycznych dla dzieci. Polega ona na wprowadzeniu dziecka w świat języka obcego, bez wyjaśnień i tłumaczeń w języku ojczystym. Właśnie od takiego sposobu działania wzięła się nazwa metody – dzieci są zanurzane w języku obcym. Dzieci poznają język intuicyjnie, obserwują uważnie otoczenie i sytuacje, których opis w danym języku przyjmują w sposób naturalny – obserwują i zapamiętują. Proces ten przebiega analogicznie jak poznawanie języka ojczystego. Można porównać tę metodę nauki do sytuacji nauki języka w rodzinie dwujęzycznej, gdzie jeden z rodziców komunikuje się na przykład w języku polskim, a drugi rodzic – w języku angielskim.

Metoda immersji jest uznawana za jedną z odnoszących największe efekty w nauczaniu dzieci języka obcego. Na jej skuteczność wpływ ma otoczenie dziecka językiem obcym i, co ważniejsze, posługiwanie się językiem jako narzędziem, służącym poznawaniu świata, a nie traktowanie języka jako celu nauczania samego w sobie. Uwaga dzieci nie jest poświęcona powtarzaniu słówek i zwrotów, język obcy jest przyswajany bezwiednie podczas procesu nauki, np. poznając zmiany zachodzące w przyrodzie, gdy nadchodzi wiosna. Co ciekawe, w ten sposób dzieci mają okazję wchłonąć znacznie większy zasób słownictwa, niż podczas tradycyjnych zajęć.