Strona główna/Oferta / Przedszkole Jadźwingów / Kadra

Kadra z pasją

Kadra z pasją – HappyKidsAcademy

Nasza kadra została dobrana pod kątem podejścia do dzieci, umiejętności pedagogicznych i dydaktycznych. Kluczem w doborze naszych nauczycieli etatowych, jak i nauczycieli zajęć dodatkowych była pasja do wykonywanego zawodu, do pracy z dziećmi. Chcemy by dzięki temu dzieci miały zapewnioną doskonałą opiekę osób, które traktują je po partnersku i w indywidualny sposób oraz by czas spędzony w przedszkolu był ciekawy i atrakcyjnie przygotowany. Stad cała nasza kadra jest zespołem osób, które z radością i zaangażowaniem wykonują swoja pracę, która jest ich pasją.

Nasi nauczyciele dobierają sprawdzone programy nauczania, jak również poszukują nowoczesnych metod pracy oraz doskonalą systematycznie swój warsztat pracy biorąc udział w szkoleniach. A wszystko to, by dzieci powierzone nam w opiekę miały zapewniony atrakcyjny nowoczesny program nauczania i z radością przekraczały progi naszego przedszkola każdego dnia.

Beata Jadzwingow

Beata Chrzanowska-Płatek

dyrektor przedszkola

Dla Pani Beaty praca z dzieckiem to: „ codzienne odkrywanie i doświadczanie, to motor mobilizujący do nieustannego poszukiwania i zdobywania nowej wiedzy oraz umiejętności, to także codzienny zachwyt nad otaczającym światem i właśnie dlatego tak lubię moją pracę.”

Pani Beata jest nauczycielem dyplomowanym z 23-letnim stażem pracy pedagogicznej. Ukończyła studia magisterskie o specjalności Edukacja Przedszkolna na wydziale pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, ponadto jest absolwentką podyplomowych studiów Polityki i Zarządzania Oświatą.

Dostrzegając potrzebę zmian oraz poszukując dróg do osiągnięcia nowoczesnego modelu przedszkola, uczestniczyła w programie „Przedszkole w trakcie zmian” organizowanym przez Towarzystwo Rozwoju Aktywności Dzieci „SZANSA”. Zdobyta przez Panią Beatę wiedza i doświadczenie pozwoliły jej na włączenie się jako współautor w stworzenie programu „Ze Słoniem Szczęściarzem w świat”, którego celem było przygotowanie dziecka do bycia szczęśliwym. Opracowany projekt, prowadzący do przekształceń i zmian w przedszkolu, został włączony do działalności edukacyjnej placówki.

Doskonaląc warsztat pracy ukończyła także kursy:

 • “Trzy kroki dziecka w przyszłość”
 • Pracy metodą projektów badawczych
 • Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Porozumiewanie się z rodzicami dzieci na terenie przedszkola
 • Jak dobrze porozumiewać się z dziećmi i rodzicami
 • Sześciolatek będzie uczniem – dojrzałość szkolna i adaptacja dziecka do szkoły
 • Diagnoza z wykorzystaniem SGS w przygotowaniu dzieci 5 – letnich do nauki
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców – warsztaty umiejętności wychowawczych cz. I, II „Bez Porażek”
 • Praca z dzieckiem wybitnie uzdolnionym
 • Stymulowanie twórczego myślenia u dzieci w wieku przedszkolnym, czyli jak obudzić w dziecku geniusza
 • Polubić ruch – metody twórczego opracowania tematu Animatorów „KLANZA”.
 • Rozwój inteligencji emocjonalnej u dzieci – stopień I
 • Rozwój inteligencji emocjonalnej u dzieci – stopień II

Prywatnie dumna mama mądrej studentki 5 – go roku Psychologii. Bardzo lubi słuchać głośno muzyki oraz podróżować samochodem w ciekawe miejsca w Polsce i Europie.

Ewa, przedszkole happy kids

Ewa

nauczyciel wychowawca

Ewa jest nauczycielem z 12 letnim doświadczeniem pracy z dziećmi. Jest osobą pogodną, lubiącą kontakt z ludźmi. Te cechy a także wiedza i umiejętności z zakresu pedagogiki i psychologii pozwalają Ewie być nie tylko przewodnikiem dzieci do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności, ale i doskonałym kompanem na co dzień. Ciepłe usposobienie i otwartość na potrzeby innych to gwarancja, że Pani Ewa zrozumie każde dziecko i będzie wspierać jego poczucie własnej wartości.
Ewa jest absolwentką Studium Nauczycielskiego w Warszawie.
Ukończyła kursy:

 •   w zakresie glottodydaktyki przedszkolnej i nauczania zintegrowanego /licencja/
 •  „Przyjaciele Zippiego” – wspierajacy rozwój emocjonalny dziecka
 •  „Przygotowanie dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki w szkole”
 • „Aktywizujące metody i formy pracy w zajęciach z dziećmi”
 • „Bajkoterapia jako nowoczesna metoda pomocy dziecku w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym”
 • „Dziecieca matematyka” -w/g E.Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • „Wszystko budzi się do życia – prawa dziecka w świetle pogladów pedagogicznych Janusz Korczaka”
 • Rozwój inteligencji emocjonalnej u dzieci – stopień I
 • Rozwój inteligencji emocjonalnej u dzieci – stopień II

Metoda Dobrego Startu

Pozyskaną wiedzę i umiejętności Ewa wykorzystuje w codziennej pracy z wychowankami w taki sposób, aby zachęcać je do działania i twórczego odkrywania świata.

przedszkole prywatne Mokotów, IMG_5079

Kasia

nauczyciel wychowawca

Kasia to osoba bardzo wrażliwa, ciepła i opiekuńcza. W swoim każdym działaniu wykazuje się dużym zaangażowaniem i pomysłowością. Dodatkowo pozytywne nastawienie do pracy z dziećmi i uśmiech sprawiają, że szybko nawiązuje kontakt z najmłodszymi przedszkolakami.
Kasia ukończyła studia licencjackie na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Pedagogika o specjalności ogólnopedagogicznej i opiekuńczo-wychowawczej. Studia magisterskie realizuje z Pedagogiki nauczycielskiej w ramach specjalności pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna na Uniwersytecie Warszawskim.
Przed podjęciem pracy w Happy Kids’ Academy, Kasia zdobywała pierwsze doświadczenia zawodowe w pracy z dziećmi jako opiekunka dziecięca, a także jako wolontariusz w Publicznym Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym w Warszawie oraz w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym.
Ukończyła szkolenia:

 • Rozwój inteligencji emocjonalnej u dzieci – stopień I
 • Rozwój inteligencji emocjonalnej u dzieci – stopień II
pedagog specjalny

Natalia

pedagog specjalny

Pedagog specjalny, nauczyciel współorganizujący kształcenie.

W myśl zasady „bez relacji nie ma edukacji” opiera swoją pracę o serdeczną, pełną akceptacji relację z dziećmi bazując na wzajemnym szacunku, indywidualnym podejściu oraz mocnych stronach swoich podopiecznych.

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna o specjalizacjach pedagogika przedszkolna, surdopedagogika z terapią pedagogiczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jest również certyfikowanym terapeutą ręki i zaburzeń motoryki małej.

Doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych zdobywała poprzez praktyki i wolontariaty w przedszkolach terapeutycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz ośrodkach dla dzieci z wadą słuchu.

Wiedzę na temat pracy z dziećmi rozwija poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach dotyczących między innymi: specyfiki autyzmu (wczesna diagnoza autyzmu, wspieranie rozwoju psychoruchowego dziecka z podejrzeniem diagnozy ASD, rozwój mowy dziecka w normie w odniesieniu do dziecka z podejrzeniem diagnozy ASD, motywacja dzieci z autyzmem, przyczyny agresji dzieci z autyzmem), integracji sensorycznej (dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i szkole, terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – diagnoza, terapia, masaż), metod komunikacji (NVC – porozumienie bez przemocy).

W Happy Kids Academy pracuje od 2020 roku.

Mfon_Jadzwingow, przedszkole happy kids

Mfon

nauczyciel anglojęzyczny

My name is Mfonobong Obot. It may be a tongue twister for some, that’s why I go with Mfon, also pronounced as “HmmFUN”. I am a student at SGGW. I was born and raised in Nigeria. Ibibio is my mother tongue and its spoken by a minority in the Southern part of Nigeria. Even though Nigeria is a multilingual country, the official language is English.
I am here at Happy Kids’ Academy as an English Teacher. Coming from a multilingual background, I know what it means to learn a foreign language that’s why I try to explain to my students how to learn the language not memorize the phrases or grammar structure. My goal is to get my students to talk because communication is important. One can’t learn a language if they don’t use it.
Shilpi przedszkole dwujęzyczne mokotów, nauczyciel anglojęzyczny

Shilpi

nauczyciel anglojęzyczny

Embarking on a journey filled with laughter, learning, and boundless creativity, I am a fun-filled and loving postgraduate and specialized in pedagogy, with 5 years of enriching experience in preschool education. My passion lies in igniting young imaginations, fostering a nurturing environment where every child feels valued and understood. Through innovative teaching methods and a curriculum infused with joy and curiosity, I aim to cultivate a lifelong love for learning in my students.

My background in pedagogy enables me to tailor my approach to meet the diverse needs of each child, ensuring that the seeds of knowledge I plant grow into thriving skills and confident expressions. In our classroom, every day is an opportunity to explore, create, and dream big, making learning an adventure that we embark on together.

DSC08433, prywatne przedszkole mokotów

Ola

nauczyciel wychowawca

Ola jest osobą cierpliwą, opiekuńczą i wytrwale dążącą do wyznaczonych celów. W swojej pracy wykazuje się dużą empatią i zrozumieniem. Stara się, by dzieci, czuły się dobrze w jej otoczeniu, a co za tym idzie chciały podejmować zaproponowane przez nią działania i zabawy wpływające na ich rozwój.

Ola ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika specjalna o specjalnościach: pedagogika resocjalizacyjna oraz edukacja włączająca w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Dzięki zdobytej tam wiedzy potrafi dostosować metody pracy do każdego dziecka uwzględniając jego osobiste możliwości i aspiracje. Studia magisterskie realizuje na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Już przed rozpoczęciem studiów zdobywała pierwsze doświadczenia w pracy z dziećmi pracując jako opiekunka dziecięca.

Prywatnie, Ola jest miłośniczką futbolu amerykańskiego oraz siatkówki. W wolnych chwilach rozwija się kulinarnie.

Sylwia, Happy Kids Academy

Sylwia

nauczyciel wychowawca

Jest absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, gdzie ukończyła kierunek pedagogika przedszkolna. Jej drugą specjalnością jest resocjalizacja. Połączenie dwóch tak różnych kierunków dało jej umiejetność wyszukiwania rozwiązań trudnych sytuacji, w jakich znajdują się zarówno dzieci, jak i ich rodziny.

Szkolenia, jakie odbyła to m.in. TUS – trening umiejętności społecznych oraz NVC – porozumienie bez przemocy, na którym opiera komunikację z dziećmi.

Pierwsze doświadczenia z dziećmi zaczęła zdobywać już w szkole średniej, udzielając się w wolontariacie Klubu Ośmiu, który organizował rożnego rodzaju wydarzenia dla młodzieży niepełnosprawnej.

Na różnego rodzaju webinarach poszerza wiedzę z zakresu integracji sensorycznej. W pracy kieruje się empatią, traktując dzieci jak swoje własne, a jej ulubioną metodą pracy jest pedagogika zabawy.

Prywatnie mama dwóch wspaniałych dziewczynek, miłośniczka psów, zwolenniczka aktywnego wypoczynku. Swoją pasję kulinarną często wplata w zajęcia z dziećmi w przedszkolu, co uatrakcyjnia zajęcia, wzbudza dużą ciekawość i chęć do pracy.  Niedawno odkryła w sobie zamiłowanie do robótek ręcznych, czym stara się zarazić swoje córki.

Jest osobą energiczną, z głową pełną pomysłów, które chętnie realizuje. Zarówno w życiu jak i w pracy z dziećmi wychodzi z założenia, że słowo „niemożliwe” nie istnieje.

Agata_Jadzwingow, Europejskie przedszkole językowe

Agata

nauczyciel wychowawca

Pierwszym kierunkiem jaki ukończyła Agata na wydziale Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie była edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ze specjalizacją oligofrenopedagogika. Następnie zdobyła stopień magistra sztuki na kierunku arteterapia. W tym okresie odbyła szereg praktyk pedagogicznych w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz w warszawskim Pałacu Młodzieży. Wybór tej ostatniej placówki edukacyjnej nie był przypadkowy, gdyż w młodości uczęszczała tam przez 8 lat na zajęcia malarstwa. Kiedy miała 15 lat została asystentką instruktora i wspierała panią Saidę Siczek w prowadzeniu zajęć z dziećmi w różnym wieku.
Swoje doświadczenie zawodowe w dużej części opierała na pracy w przedszkolu, dlatego zdecydowała się na ukończenie studiów podyplomowych na tej samej uczelni, na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Jako, że interesuje ją nauczanie w nurcie pedagogiki humanistycznej, z naciskiem na empatię oraz rozwój inteligencji emocjonalnej u dzieci wybrała pracę w przedszkolu z elementami pedagogiki Montessori oraz porozumienia bez przemocy. Swoje wykształcenie wzbogaciła o roczny kurs NVC, który dał jej głębszy wgląd w rozumienie emocji dzieci oraz swoich własnych odczuć.
„Happy Kids Academy jest miejscem, w którym mogę korzystać ze swojego doświadczenia oraz placówką, w której w pełni odnajduję się jako nauczyciel, a przede wszystkim jako człowiek”.
Zainteresowania Agaty wiążą się ze sztuką i ludźmi. Hobbistycznie śledzi informacje na temat psychologii, socjologii oraz nowoczesnych nurtów w pedagogice.
Prywatnie jest mamą energicznej 5-letniej córeczki, którą próbuję wychować na samodzielną, mądrą osobę, która potrafi rozmawiać i pokonywać wszelkie trudności tak, by rozumiała, że jej wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się granica drugiego człowieka.
opiekun żłobkowy

Ola

opiekun żłobkowy

więcej informacji wkrótce…

pedagog specjalny

Olga

pedagog specjalny

Olga jest absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, gdzie ukończyła kierunek Pedagogiki Specjalnej na specjalizacji edukacja i terapia  osób ze spektrum autyzmu. Dzięki zdobytej wiedzy potrafi dostosować metody pracy do indywidualnych potrzeb i aspiracji każdego dziecka.

W swojej pracy kieruje się zrozumieniem i pedagogiką bliskości. Ważne jest dla niej aby zrozumieć potrzeby każdego dziecka.

Pierwsze doświadczenia z dziećmi zaczęła zdobywać już w szkole średniej gdzie jako wolontariusz pomagała w szkole podstawowej w organizacji zabaw karnawałowych i innych spotkań okolicznościowych dla dzieci. W późniejszym czasie wyjeżdżała także jako wychowawca na kolonie z dziećmi.

Prywatnie, Olga jest miłośniczką zwierząt i książek. Wolnym czasie piecze ciasta i inne słodkości.

Aleksandra

logopeda

Aleksandra jest logopedką z uprawnieniami nauczycielskimi, terapeutką miofunkcjonalną, logorytmiczką, providerką treningu słuchowego metodą Neuroflow.

Ukończyła podyplomowe kwalifikacyjne studia logopedyczne w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie (obecnie: Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie). Aktualnie w trakcie studiów neurologopedycznych o specjalności “Wczesna interwencja logopedyczna – Neurologopedia niemowląt i dzieci”.

Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała cierpliwie dążąc do celu. Na początku pracując jako opiekun w bliskościowym punkcie opieki nad dziećmi. Następnie prowadząc zajęcia umuzykalniające i logorytmiczne w przedszkolach i żłobkach, równolegle studiując.  Po uzyskaniu tytułu logopedy rozpoczęła pracę w prywatnych przedszkolach, specjalistycznej przychodni dziecięcej w ramach NFZ oraz prywatnych gabinetach i centrach terapii, gdzie przyjmuje dzieci, młodzież oraz dorosłych z bardzo szerokim wachlarzem trudności logopedycznych i miofunkcjonalnych.

Na każdego pacjenta patrzy z uważnością. Stara się otoczyć go jak najlepszą opieką i dobrać terapię do jego indywidualnych potrzeb.

W pracy przyświeca jej myśl Janusza Korczaka: „Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania.”

Chce pomagać najmłodszym zdobywać nowe szczyty i być ich przewodnikiem podczas odkrywania nowych umiejętności oraz przezwyciężania trudności.

 Zajmuje się:

 • diagnozą i terapią zaburzeń artykulacyjnych u dzieci, młodzieży i dorosłych
 • konsultacjami logopedycznymi.
 • diagnozą i terapią zaburzeń miofunkcjonalnych (także u osób z problemami ortodontycznymi – przed i w trakcie leczenia)
 • terapią dzieci w spektrum autyzmu
 • terapią logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
 • profilaktyką logopedyczną i prowadzeniem zajęć logorytmicznych
 • diagnozą i terapią słuchową wg metody Neuroflow ATS ®

Anna

nauczyciel anglojęzyczny

wkrótce więcej informacji

Kamila

psycholog

Pani Kamila jest psychologiem, konsultantem, szkoleniowcem, psychotraumatologiem, terapeutą EMDR asesorem oraz trenerem biznesu. Udziela wsparcia w wyzwaniach, trudnościach oraz problemach, które mogą pojawiać się na każdym etapie życia. Pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. W swojej pracy opieką obejmuje osoby, które borykają się bezpośrednio z trudnościami, zaburzeniami, chorobami, jak również wspiera i edukuje ich bliskich oraz rodziny. Jako psycholog z wieloletnim praktycznym doświadczeniem czerpie inspiracje, a także posiłkuje się wiedzą z różnych szkół terapeutycznych, dostosowując technikę i sposób pracy do indywidualnych potrzeb.

Pani Kamila jest psychologiem dziecięcym z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy  w placówkach przedszkolnych, szkołach podstawowych, szkołach policealnych, Stowarzyszeniu dla rodzin, gabinetach terapeutycznych:

   • prowadzi obserwacje dzieci i konsultacje dla rodziców oraz kadry przedszkola,
   • ocenia dokumentację i opracowuje indywidualne plany terapeutyczne, prowadzi indywidualne oraz grupowe  zajęcia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami: Zespół Aspergera, Autyzm, niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim,
   • prowadzi terapie dzieci młodzieży i rodziców zgłaszających się z trudnościami życiowymi,
   • prowadzi warsztaty dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców. Ściśle współpracuje z nauczycielami, rodzicami i opiekunami, celem wygenerowania najlepszych metod wsparcia i warunków rozwoju,
   • przygotowuje diagnozę i prowadzi terapie.
kasia rytmika kw

Kasia

instruktor rytmiki

Kasia jest instruktorem rytmiki, absolwentką Akademii Muzycznej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w żłobkach, przedszkolach, w tym integracyjnych oraz szkole podstawowej, prowadząc zajęcia rytmiczno-muzyczne i ćwiczenia metodą Dobrego Startu (w ramach programu profilaktyki dysleksji). Kontakt z dziećmi przez cały okres ich intensywnego rozwoju – od malucha poniżej dwóch lat do ucznia – był dla Kasi okazją do poznania potrzeb dzieci w różnym wieku, ich reakcji i sposobów zachowania. Dzięki tym doświadczeniom może na swoich zajęciach wspomagać nie tylko rozwój zdolności muzycznych dzieci, ale i ich rozwój emocjonalny i psychofizyczny.
Prywatnie jest żoną oraz mamą pięciorga dzieci. Lubi czytać, jeździć na rowerze, zbierać grzyby i rozwiązywać zagadki logiczne.

Edukacja zawodowa:
Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie
Kierunek: Wychowanie Muzyczne
Przebyte kursy:

 • XVI Ogólnopolskie Warsztaty Muzyczne Towarzystwa Carla Orffa
 • XIV Ogólnopolskie Warsztaty Muzyczne Towarzystwa Carla Orffa.
 • XII Ogólnopolskie Warsztaty Muzyczne Towarzystwa Carla Orffa.
 • Aktywnne słuchanie muzyki wg Batti Strauss cz. II
 • Metoda Ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne cz. I
 • Metoda Dobrego Startu cz. III – superwizyjna
 • Metoda Dobrego Startu cz. II
 • Metoda Dobrego Startu cz. I
 • Warsztaty „Zrozumieć autyzm”
 • Konferencja „Uczeń z Zespołem Aspergera w warunkach klasy integracynej”
 • Kurs: Wykorzystanie zajęć muzycznych w profilaktyce uczniów z dysfunkcjami.
 • Taniec, ruch i przestrzeń w czterech porach roku.
 • Tańce integracyjne.
 • Greckie tańce ludowe dla każdego.
 • Warsztaty Bajkoterapeutyczne.
 • Kurs edukacyjny dla rodziców dzieci z ADHD.
 • Kurs dla wychowawców kolonijnych.
Ricardo zdjecie

Ricardo Scooby Doo

instruktor gimnastyki z capoeirą

Ricardo, urodzony w Rio de Janeiro, capoeirę trenuje od 6-go roku życia. Contra-Mestre Capoeiry. Aktor, muzyk (gra na berimbau, atabaque, pandeiro, agogo), tancerz Makulele i Samby. Taniec praktykował w Brazylii od 1987 roku.
Stworzył autorski program nauczania Capoeiry dla dzieci. Aktor Teatru IMKA w Warszawie, uczestniczył w Projekcie ‚Germinal Mel’, do 2011 r. pracował w grupie Capoeira Liberdade jako Profesor, w gradacji Contra-Mestre.

Kwalifikacje:
Contra-Mestre Capoeiry. Aktor, muzyk (gra na berimbau, atabaque, pandeiro, agogo), tancerz Makulele i Samby.
Praktyka od 1987 roku (w Brazylii).

Doświadczenie zawodowe:

 • Projekt ‚Germinal Mel’ 2001-2005
 • Trwająca 18 lat praca w grupie Capoeira Liberdade, do 2011r. jako Profesor, aktualnie w gradacji Contra-Mestre
 • Organizacja Pozarządowa „Corpo Movimento”, jako Profesor Capoeiry i Dyrektor ds. Zarządzania Majątkiem
 • Regularne pokazy przed widownią, udział w filmach i innych projektach artystycznych

Wykształcenie:

 • 2004 – Kurs Nauczanie Dzieci – Fundacja Rządowa Rio Esporte
 • 2003 – Dydaktyka Capoeiry i Folklor Brazylijski – Fundacja Rio Esporte
 • 2002 – Wychowanie Fizyczne / Capoeira