Strona główna/Dlaczego my? / Różnorodne zajęcia dodatkowe

Różnorodne zajęcia dodatkowe

Nasze przedszkolaki mają okazję rozwijać swoje indywidualne talenty i zainteresowania poprzez udział w zajęciach dodatkowych. Dbamy by oferta zajęć dodatkowych była różnorodna i atrakcyjna dla dzieci. Dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania na takich zajęciach jak: taniec, balet, aikido, judo, basen, mini-tenis, warsztaty plastyczne, sensoplastyka, eksperymenty, szachy, matsensorki i gordonki. Na miejscu w przedszkolu można również skorzystać z indywidualnych zajęć z logopedą.

przedszkole europejskie

Taniec nowoczesny

– to zajęcia wyrabiające wrażliwość na muzykę, kształtujące estetykę ruchu i koordynację ruchową. Taniec pomaga pokonać nieśmiałość i uczy dzieci współpracy w grupie, a także kształtuje pamięć ruchową oraz uczy rozpoznawać muzykę i rytmy.
Zajęcia tańca nowoczesnego prowadzone są przez szkołę tańca Hakiel Akademia Tańca.

Group of graceful pretty little ballerinas

Balet

–  jak żaden inny rodzaj tańca najlepiej uczy płynności ruchów, zręczności, wdzięku , wpływa na poprawienie koncentracji i samodyscypliny, pomaga rozwinąć harmonijną koordynację ruchową, zachęca do inwencji twórczej. Dzieciom „dynamicznym” pozwala na rozładowanie energii, a tym zamkniętym w sobie na pokonanie swej nieśmiałości, motywuje do współdziałania w grupie, uwrażliwia na sztukę, a szczególnie na muzykę, wprowadza w świat piękna.

przedszkole językowe warszawa, Child learning to play tennis

Mini-tenis

– są to zajęcia wprowadzające najmłodsze dzieci w dyscyplinę sportu, jaką jest tenis. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, rozwijają sprawność fizyczną oraz koordynację ruchowo-wzrokową, która jest podstawową umiejętnością gry w tenisa. Zabawy prowadzone przez trenera kładą nacisk na rzucanie, łapanie, odbijanie specjalnie przygotowanych piłek i przyborów. Ćwiczenia wpływają na rozwój psycho-motoryczny.

przedszkole warszawa mokotów

Basen

– nauka oraz doskonalenie pływania dla dzieci od 3-ego roku życia prowadzone na nowym basenie w bliskiej okolicy przedszkola, prowadzone przez trenerów pływania i profesjonalistów, którzy lata spędzili na basenach trenując oraz zdobywając najwyższe laury w Polsce i za granicą. Trenerzy stawiają na jakość zajęć, nowoczesność i innowacyjność.

Little children in karategi

Aikido

– treningi dla dzieci są połączeniem elementów aikido z zabawą. Ćwiczenie technik aikido świetnie rozwija zmysł równowagi i koordynację ruchów, której często dzieci jeszcze nie mają. Trening aikido uczy dzieci bezpiecznego i koleżeńskiego przebywania w grupie. Podczas ćwiczeń przykłada się dużą wagę do dbałości o partnera, na którym wykonuje się technikę i do bezpiecznego poruszania się w otoczeniu innych ćwiczących. Techniki aikido ćwiczy się w parach – konieczność znalezienia sobie partnera uczy dzieci przełamywania nieśmiałości i wyobcowania. Dzieci nabywają pewność siebie i naprawdę dobrze się bawią. Zajęcia aikido prowadzone są przez sensei’a z Centrum Aikido Aikikai, z którym przedszkole współpracuje od 2011 roku.

Cheerful children in karategi

Judo

– to zajęcia ogólnorozwojowe, które kształtują takie umiejętności jak sprawność, szybkość, koordynacja czy orientacja przestrzenna. Mnóstwo gier i zabaw ruchowych, które prowadzi instruktor, sprawiają, że dzieci uwielbiają te zajęcia. Judo rozwija umiejętność bezpiecznego upadania, co bardzo przydaje się w życiu codziennym. Ćwiczenia judo uczą wzajemnego szacunku, rozwijają umiejętności motoryczne dziecka oraz wspierają budowanie pozytywnego obrazu siebie.

Grandpa and grandson

Szachy

– to zajęcia kształtujące zdolność koncentracji, uczące logicznego i przestrzennego myślenia. W czasie nauki i gry dzieci uczą się odpowiedzialności za własne decyzje, szacunku do przeciwnika i stosowania w życiu zasady fair play. Zajęcia są znakomitym uzupełnieniem rozwoju intelektualnego dzieci.

Boy painting, photo

Sensoplastyka

– to zajęcia, podczas których używa się stworzonych w trakcie zajęć przez dzieci farb i mas plastycznych na bazie produktów spożywczych. Wszystko pachnie, jest kolorowe, ma różne konsystencje, możemy wszystkiego posmakować, doświadczyć dotykiem, poczuć pod własnymi stopami i przede wszystkim swobodnie się pobrudzić.
Na zajęciach z sensoplastyki bawimy się na podłodze. Wspólnie stworzymy ciastolinę, , żelkolinę, farbę witrażową, puchnącą farbę, piasek, i wiele innych nieodkrytych dotąd mas. Nie ma ochronnych fartuszków, a przestrzeń jest zabezpieczona w ten sposób, by zabawa mogła być kreatywna i swobodna.

Kindergarten Student Mixing Solution

Eksperymenty

– to zajęcia dostarczające dzieciom zarówno dobrej zabawy, jak i sporej dawki wiedzy z zakresu chemii, fizyki i biologii. Wykonywanie nieskomplikowanych eksperymentów z tych dziedzin to niezwykle pouczająca przygoda. Trenerzy prezentują kluczowe zagadnienia związane z danym tematem, a najważniejszym elementem programu są eksperymenty.

przedszkole europejskie

Warsztaty plastyczne

– wywoływanie twórczego działania dziecka i kształtowanie odkrywania przyjemności płynących z artystycznej aktywności. To inspirowanie dziecka do wyrażania siebie i wiedzy o otaczającym świecie różnymi środkami artystycznymi.

Happy Kids Academy

Matsensorki

– “matematyka sensoryczna” – dzieci podczas zabawy stymulują wszystkie zmysły oraz poznawcze funkcje mózgu. To zajęcia, na które instruktor przychodzi zawsze z dużą ilością dodatkowych pomocy dydaktycznych. Basen sensoryczny, kolorowe piórka, grzechotki z kaszy, grochu czy ryżu, ścieżka sensoryczna czy tor przeszkód to tylko kilka z atrakcji, które pojawiają się na zajęciach. Matsensorki to zabawy z obszarów: porównywania i klasyfikowania, sortowania przedmiotów pod względem wielkości, ciężkości, koloru, kształtu – czyli praca na zbiorach, szeregowania i grupowania ze względu na cechy matematyczne tj. pusty, pełny, duży, mały, następny, kolejny, pasujący czy niepasujący, orientacji w przestrzeni – pod, nad, obok, poznawania świata z poziomu zmysłów, usprawniania “małej motoryki”, rozwijania poczucia rytmu, doskonalenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, kształtowania świadomości własnego ciała.

przedszkole anglojęzyczne warszawa

Gordonki

– to zajęcia, które polegają na stymulowaniu rozwoju muzycznego dziecka głównie za pomocą śpiewu. Ich głównym celem jest rozwój zdolności muzycznych i kształtowanie języka muzycznego, który wspiera wszechstronny rozwój dziecka. Zajęcia odbywają się w formie śpiewanek i rytmiczanek. Dzieci poprzez zabawę poznają melodie w różnych skalach modalnych, czy proste i nieskomplikowane rytmy. Na zajęciach wzorowanych na metodzie Edwina W. Gordona, wzbogacony jest słownik ruchowy dziecka, rozwijana wrażliwość, kształtowany głos, doskonalone umiejętności śpiewania, współdziałania z innymi, naśladowania oraz wywoływania reakcji ruchowych. Wyniki wielu badań naukowych pokazują, że dziecko, które od pierwszych miesięcy swojego życia ma kontakt z muzyką, pełniej się rozwija, szybciej reaguje na bodźce zewnętrzne oraz ma lepszy kontakt ze światem.

przedszkole anglojęzyczne warszawa

Mindfullness

– to ‘bycie tu i teraz’ – trening uważności metodą Eline Snel dla dzieci. Zauważasz u swojego dziecka trudności z koncentracją, niepokój, a może kłopoty z zasypianiem? Przyczyną najczęściej jest stres. We współczesnym świecie przeładowanym technologią, informacjami, zadaniami i zdominowanym szybkim tempem życia, dzieci również go doświadczają. A gdy poziom stresu wzrasta, czują się niespokojne. Dlatego od najmłodszych lat warto uczyć dzieci, jak mogą wyciszyć się, dbać o siebie i swój wewnętrzny spokój. To najlepsza inwestycja w rozwój.

przedszkole anglojęzyczne warszawa

Kodowanie na dywanie

-umiejętność kodowania jest jedną z podstawowych kompetencji XXI w. Zajęcia kodowania na dywanie są świetną alternatywą dla konwencjonalnej nauki matematyki, informatyki oraz zdolności technicznych. Lekcje rozwijają przede wszystkim zdolność myślenia logicznego, przyczynowo- skutkowego oraz rozwiązywania problemów metodą analizy i syntezy. Dzieci uczą się przez zabawę, grając w gry logiczne z wykorzystaniem maty do kodowania. Celem pracy jest przygotowanie przedszkolaków do kreatywnego i świadomego korzystania z technologii cyfrowych poprzez szereg zabaw edukacyjnych, w które włączone są elementy nauki programowania oraz rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, umiejętność prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych, planowanie działań prowadzących do rozwiązania sytuacji konfliktowej, weryfikacja poprawności wykonanych zadań oraz obserwacja i wyciąganie stosownych wniosków.

przedszkole mokotów

Indywidualne zajęcia z logopedą

– każde dziecko, na początku roku szkolnego, jest bezpłatnie badane przez logopedę, który określa poziom rozwoju językowego dziecka, a w razie potrzeby proponuje udział w indywidualnych zajęciach terapeutycznych. Pomoc logopedy obejmuje również spotkania z rodzicami i wspomaganie personelu pedagogicznego w rozwijaniu kompetencji językowych dzieci. Program pracy z dzieckiem jest dostosowywany indywidualnie do jego możliwości i potrzeb. Metody pracy, jakie stosuje logopeda to przede wszystkim gry i zabawy, co sprawia, że dzieci uczestniczą w zajęciach chętnie i nie nudzą się.