Wniosek o przyjęcie do przedszkola

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

POSTĘPU

  Zgłaszam dziecko do przedszkola lub żłobka na ul. Postępu 4

  Imię i nazwisko dziecka (wymagane)


  Data urodzenia dziecka (wymagane)


  Imię i nazwisko rodzica (wymagane)


  Telefon kontaktowy (wymagane)


  Adres e-mail (wymagane)


  Skąd dowiedziałeś się o naszym przedszkolu? (opcjonalnie)