Strona główna/Dlaczego my? / Autorski program inteligencji emocjonalnej

Autorski program inteligencji emocjonalnej

Program inteligencji emocjonalnej

Happy Kids’ Academy opracowało Autorski program kształtowania umiejętności emocjonalnych i społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym. W oparciu o program przedszkole realizuje swoją misję rozwoju inteligencji emocjonalnej u dzieci.

Wiek przedszkolny to czas, kiedy dziecko najefektywniej zdobywa nową wiedzę i umiejętności, dlatego tak ważne jest, aby stworzyć odpowiednie warunki i zapewnić atmosferę sprzyjającą kształtowaniu umiejętności z zakresu inteligencji emocjonalnej.

W skład inteligencji emocjonalnej wchodzą kompetencje emocjonalne i społeczne.

Umiejętności społeczne i emocjonalne to kapitał, który pozwala dziecku:

  • rozpoznawać swoje emocje i nimi zarządzać,
  • wyznaczać i osiągać pozytywne cele,
  • okazywać troskę i zainteresowanie innym,
  • udzielać pomocy i prosić o pomoc,
  • budować i rozwijać pozytywne relacje z innymi,
  • nawiązywać przyjaźnie,
  • konstruktywnie i z szacunkiem dla drugiej osoby rozwiązywać konflikty i problemy,
  • skutecznie radzić sobie w trudnych sytuacjach.

Kompetencje społeczno-emocjonalne możemy definiować jako umiejętności komunikacyjne, rozpoznawania i kierowania swoimi emocjami, budowania dobrych relacji z innymi, ustalania i osiągania pozytywnych celów, a także ograniczania destrukcyjnych czy agresywnych zachowań.