Strona główna/Dlaczego my? / Współpraca z Rodzicami

Współpraca z Rodzicami

Współpraca z Rodzicami – HappyKidsAcademy

Cenimy aktywną współpracę i otwartość rodziców w celu ustalenia jak najlepszej indywidualnej drogi rozwoju dziecka.

Uważamy, że dzieci, rodzice i kadra jesteśmy jedną społecznością, w której panują zasady współpracy, otwartości, zaufania i wzajemnego szacunku.

Cieszymy się, gdy rodzice uczestniczą w życiu przedszkola i umożliwiamy rodzicom taki udział poprzez organizowanie aktywności typu: czytanie książeczki przez rodzica w przedszkolu, opowiedzenie o swoim zawodzie lub pasji, współpraca w dowolnym temacie, udział w warsztatach świątecznych, edukacyjnych, udział w pikniku rodzinnym i podobnych aktywnościach.

Komunikacja z rodzicami odbywa się w następujący sposób:

 • Rodzice otrzymują bieżącą informację o aktywności swojego dziecka w ciągu dnia bezpośrednio od wychowawcy.

 • Raz w miesiącu  rodzice otrzymują mailowo raport podsumowujący zrealizowany program.

 • Plan z założeniami dydaktycznymi na kolejny miesiąc wraz z informacją o planowanych wydarzeniach wywieszany jest na tablicy informacyjnej.

 • Informacje zbiorcze o postępach dziecka przekazywane są rodzicom podczas spotkań indywidualnych z wychowawcą oraz w arkuszach przekazywanych rodzicom dwa razy do roku – po pierwszym i drugim semestrze.

 • Informacje o postępach w rozwoju gromadzone są przez Przedszkole w dokumentacji personalnej dziecka.

 • Tygodniowy jadłospis wywieszany jest na tablicy informacyjnej w szatni Przedszkola jak również w aplikacji moblilnej Przedszkola.

Nowoczesna platforma komunikacji z rodzicami w Happy Kids’ Academy.

Happy Kids’ Academy korzysta z nowoczesnej aplikacji mobilnej służącej do organizacji pracy przedszkola oraz do komunikacji z rodzicami.
Z poziomu telefonu rodzic może:

 • Poprzez ‘chat’ zadać pytanie lub przekazać ważną informację bezpośrednio do wychowawcy dziecka.

 • Otrzymać informację od wychowawcy dziecka, na przykład z prośbą o przyniesienie zapasowego ubrania.

 • Otrzymać informację od dyrektora na przykład na temat planowanego wydarzenia.

 • Sprawdzić jadłospis na dany tydzień.

 • Otrzymać zdjęcia z życia grupy przedszkolnej dziecka.

 • Sprawdzić grafik zajęć.

 • Opłacić rachunek przez telefon oraz pobrać samodzielnie fakturę.

 • Zapoznać się z aktualnymi ogłoszeniami.