Strona główna/Misja / Filozofie nam bliskie

Filozofie nam bliskie

Filozofia Przedszkola i Metody Pracy z Dziećmi

NVC – (Nonviolent communication)

Porozumienie bez przemocy nazywane również empatyczną komunikacją, komunikacją konstruktywną lub językiem serca. Takie nazewnictwo wynika właśnie z tego, że osoby realizujące NVC starają się nawiązać ze sobą kontakt oparty nie na konflikcie, ale na zrozumieniu i szacunku.
Porozumienie bez przemocy zakłada, że potrzeby osób, które komunikują się ze sobą powinny zostać zaspokojone w pokojowy sposób. Dzięki temu kontakt z dzieckiem cechuje się wysoką jakością i sprzyja budowaniu więzi. Stosowanie NVC w komunikacji z maluchem jest proste, jednak wymaga pewnej praktyki i posiadania pewnych podstaw teoretycznych. Twórcza metody – Marshall Rosenberg założył, że aby poprawnie realizować konstruktywna komunikację należy posługiwać się metodą 4 kroków. Po pierwsze, należy odnieść się do  faktów,  do obserwacji związanych z danym wydarzeniem. Po drugie, dąży się do wyrażenia  uczuć  osób uczestniczących w komunikacji. Po trzecie, ważne jest wyrażenie swoich potrzeb. Czwartym, ostatnim krokiem stosowanym w Porozumieniu bez przemocy jest formułowanie jasnej, konstruktywnej prośby.
Jest to nam filozofia bliska, wspierająca rozwój inteligencji emocjonalnej u dziecka.

Dzięki takiej komunikacji dziecko uczone jest empatii, zrozumienia i szacunku, uczy się uświadamiać swoje uczucia i potrzeby. Taka komunikacja pomaga konstruktywnie rozwiązywać konflikty.

Rodzicielstwo Bliskości – (Attachment Parenting) filozofia bycia blisko z dzieckiem.

Rodzicielstwo bliskości to podejście w wychowaniu dzieci, które opiera się na teorii przywiązania, jego istotą jest tworzenie więzi emocjonalnej z rodzicami i opiekunami. Więź ta ma niezwykle ważną rolę przez całe życie dziecka. To czy dziecko będzie ufne do innych osób, czy łatwo będzie nawiązywało relacje, czy będzie pozytywnie nastawione do czekających go wyzwań, w dużej mierze zależy od rodzaju pierwszych relacji z opiekunem.
Nie jest to nowa idea wychowania dziecka, istniała już od dawna, natomiast została dokładniej opisana przez William’a Sears w książce The Attachment Parenting Book.

Zgodnie z rodzicielstwem bliskości, opiekun jest wrażliwy na potrzeby i emocje dziecka. Relacja opiera się na wzajemnym szacunku i zaangażowaniu. Rodzic pielęgnuje poczucie bezpieczeństwa dziecka, akceptuje wszystkie emocje dziecka i pomaga mu je zrozumieć oraz się z nimi uporać. Kierując się zasadami rodzicielstwa bliskości, w przedszkolu nie stosujemy kar i nagród, ani „bezstresowego wychowania”, konsekwentnie wytyczamy granice dziecku oraz uczymy dzieci zasad społecznego funkcjonowania. Realizując z dziećmi autorski program rozwoju inteligencji emocjonalnej uczymy dzieci świadomego przeżywania emocji i adaptacyjnych metod radzenia sobie z nimi. Tworzymy bezpieczne środowisko pełne wrażliwości i szacunku do dziecka. Wspieramy rodziców w tworzeniu bliskiej więzi z dzieckiem organizując różne aktywności rodzinne oraz angażując rodziców by współtworzyli środowisko przedszkole (czytanie bajek przez Rodziców w przedszkolu, prezentacja zawodu/aktywności Rodzica).