Strona główna/Misja / Ważne dla nas jest

Ważne dla nas jest

Misja przedszkola

Happy Kids’ Academy powstało z myślą o stworzeniu bezpiecznego, przyjaznego i stymulującego środowiska, w którym każde dziecko będzie traktowane z godnością, zaufaniem i w sposób indywidualnym.

Ważne dla nas jest:

  • stworzenie dziecku atmosfery zapewniającej poczucie bezpieczeństwa, tak by dziecko czuło się kochane, akceptowane i szczęśliwe
  • traktowanie dziecka z godnością, czułością, słuchając go i rozmawiając z nim, tak, aby wzmacniać w nim poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości w działaniu
  • dostosowanie działań wspierających rozwój dziecka zgodnie z jego indywidualnym tempem

  • kształtowanie u dziecka świadomości emocjonalnej, tak, aby ułatwić mu zrozumienie i akceptacją własnych przeżyć emocjonalnych oraz zapanowanie nad zachowaniem w trakcie ich przeżywania

  • budowanie w dziecku otwartości na pomysły i inspiracje płynące od innych osób, kultur oraz gotowości do szukania nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań

  • wychowanie dziecka z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolnego do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli

  • świadome przygotowanie przestrzeni do dziecięcej zabawy w taki sposób, aby zachęcić dzieci do podejmowania twórczej działalności

  • pozostawianie dzieciom czasu na swobodną zabawę kształcącą ich umiejętności społeczne i kreatywność